ការថែទាំសុខភាព ពីប្រភពផ្លូវការ | រូបភាពបានបង្ហាញ!

ខ្ញុំមិនមែនជាវេជ្ជបណ្ឌិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់អ្នកថាព័ត៌មានដែលអ្នកអាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនអំពី“ សុខភាពរុក្ខជាតិ” គឺមិនពិតទេ។ ភាគច្រើននៃអ្វីដែលពួកគេលក់គឺគ្រាន់តែមិនសមហេតុសមផល។ អ្វីដែលសាមញ្ញបំផុតដែលពួកគេផ្តល់ជូនគឺថាពួកគេនឹងព្យាបាលអ្នកជាមួយផលិតផលរបស់ពួកគេ។ ពួកគេប្រាប់អ្នកថាឱសថបុរាណនឹងជួយអ្នកឱ្យមានសុខភាពល្អជាងមុនធ្វើឱ្យអ្នកមានសុខភាពល្អជាងឬដកថាមពលអវិជ្ជមានចេញហើយវាមិនពិតទេ។ ខ្ញុំនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវបញ្ជីពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងទូទៅដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនជាច្រើន៖ ១) ឱសថបុរាណរបស់ខ្ញុំ "ឱសថបុរាណនឹងជួយលុបជាតិពុលបង្កើនថាមពលបង្កើនកម្រិតថាមពលរបស់អ្នកពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំបង្កើនភាពស៊ាំបន្សាបរាងកាយរបស់អ្នក។ កាត់បន្ថយភាពតានតឹងជួយអ្នកឱ្យអស់កម្លាំងពង្រឹងសាច់ដុំធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកម្រិតថាមពលរបស់អ្នកនិងបន្សាបរាងកាយនិងជាលិកា” ។ នេះគ្រាន់តែជាលេសវាពិតជាមិនអាចជួយអ្នកបានទេ។ ២)“ ថ្នាំរុក្ខជាតិ” របស់ខ្ញុំនឹងជួយព្យាបាលស្នាមរបួសរលាកជាតិពុលនិងជាតិពុលនឹងត្រូវបានលុបបំបាត់ជួយព្យាបាលជំងឺមហារីកកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ជួយអ្នកឱ្យជាសះស្បើយរាងកាយធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសុខភាព។ ល។ ប្រសិនបើអ្នកពិតជាបានឃើញ ផលប៉ះពាល់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើលើខ្លួនអ្នកអ្នកនឹងដឹងថាទាំងនេះគឺជារឿងមិនពិតទាំងស្រុង។

ការពិនិត្យថ្មី

Miracle

Xaver Pratt

សម្រាប់សុខភាពបន្ថែម Miracle ជាក់ស្តែងជាដំណោះស្រាយប្រសើរបំផុត។ អតិថិជនពេញចិត្តជាច្រើនបានបង្ហាញរួចមកហ...